Disclaimer

Disclaimer versie 16 februari 2021 Download PDF

De website van Freelance Mastermind:​ https://freelancemastermind.nl​ is eigendom van Freelance Mastermind. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan waaronder afbeeldingen, video’s, logo’s, slogans, teksten en ontwerpen openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Freelance Mastermind.

Freelance Mastermind heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan het plaatsen van content op deze website. Desondanks kan het gebeuren dat informatie op deze website onjuist, onvolledig of niet meer actueel is. Freelance Mastermind heeft het recht de content op deze website te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

Sommige links op deze website leiden naar websites buiten het domein van Freelance Mastermind. Freelance Mastermind heeft deze links enkel ter informatie voor de website bezoeker opgenomen en kan niet instaan voor de inhoud, kwaliteit en het functioneren ervan.

Freelance Mastermind aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te bezoeken. Freelance Mastermind is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naar gelinkt wordt.

Wanneer je van mening bent dat onze website of een link naar een andere website informatie bevat die onrechtmatig, onjuist of onvolledig is, kun je contact met ons opnemen via ​support@freelancemastermind.nl​. Freelance Mastermind zal dan beoordelen of de content daadwerkelijk onrechtmatig is en zal, indien nodig, de content aanpassen of (tijdelijk) buiten gebruik stellen.

Wanneer je verzoek gaat over content van websites waar wij op onze website naar verwijzen, zal Freelance Mastermind contact opnemen met de gebruiker van die website en jouw verzoek doorgeven. Freelance Mastermind zal de content slechts (tijdelijk) buiten gebruik stellen als Freelance Mastermind vaststelt dat de content inderdaad onrechtmatig en/of in strijd is met wetgeving en dit zo ernstig is dat het (tijdelijk) buiten gebruik stellen van de content gerechtvaardigd is.

Voor vragen en/of toestemming voor het overnemen of vermenigvuldigen van (gedeelten) van deze website, kun je contact opnemen via ​support@freelancemastermind.nl